Açık Rıza

İş bu açık rıza bilgilendirme metni ile CARSAL Kişisel Verilerinin Korunması Politikasını ve Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyorum.

CARSAL REKLAMCILIK VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ RIZASI

  1. Kişisel verilerinizden olan e-posta adresiniz, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, tanıtım faaliyetleri, kampanya ve promosyon bildirimleri, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması/icrası, Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası amacıyla işlenmekte ve bu konularda kurumumuza hizmet veren kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır
  2. Müşterilerimiz ile e-posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilmekteyiz. Söz konusu e posta adresleri, g-mail, Office 365 ve Yandex ve benzeri yurt dışı e-posta hizmeti altyapılarını kullanmaktadır.  Bu nedenle gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olması nedeni ile Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilmektedir. Ancak gerek e- posta adreslerinin birçok alanda kullanımının neredeyse zorunlu hale gelmiş olması, gerekse çeşitli mevzuatlarda kullanımının gerekmesi nedeni ile söz konusu iletişim şeklinden vazgeçilmesi mümkün olamamaktadır. İş bu nedenlerle e-posta ile iletişim yöntemi siz müşterilerimizle iletişimimizde vazgeçilmez bir unsur olması nedeni ile bu işlem nedeni ile açık rızanıza ihtiyaç bulunmaktadır
  3. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinden haberdar edilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenmekte ve açık rızanız kapsamında kişisel verilerinizin paylaşıldığı iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılmaktadır